web analytics
קטגוריות
היסטוריה

מעבר ל"דגל הדיו" : האיקוניזציה וגילגוליו של צילום " דגל הדיו"

רבים יודעים כיצד נוצרה התמונה האיקונית המפורסמת ביותר של מלחמת העצמאות "דגל הדיו " בעת כיבוש אום רשרש בעשירי במרץ 1949. אבל אף אחד לא יודע איפה היא פורסמה לראשונה ( מכל המקומות דווקא ב"דבר לילדים ") כיצד נהפכה התמונה לאיקונית ומדוע בעצם .
אז הנה כאן התיאור המלא של האיקוניזציה של תמונה.