web analytics
קטגוריות
קומיקס

תעלומת המתקן -דב שמר ( שפרינגר) :סיפור הריגול שסגר את "דבר לילדים "

סיפור מתח וריגול על סוכנים  ישראלים שמחפשים אחרי מתקן סודי שנגנב בידי סוכני אוייב ערבים.סיפור הקומיקס האחרון שפורסם אי פעם בידי השבועון "דבר לילדים" ולמעשה במנשך שנים רבות לאחריו לא פורסמו סיפורי קומיקס מקוריים כמוהו.