web analytics
קטגוריות
שירה

להיכנס לעורם של אנשים:על שירתה של דבי סער

      המשוררת דבי סער מגלה בספר השירה הראשון שלה "תופרת מילים " סקרנות עצומה לגבי אנשים ותופעות שונות ומגלה יכולת להיכנס לעורן של דמויות שונות שעליהן היא כותבת שירים ולהציגן בצורה חזקה ומרשימה גם בשירים של כמה משפטים . יום תמים ניסיתי לזקק מלים. באצבעות נטויות בחושים שקופים עקבתי . ליל זרח ,זמן […]