web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

דבורה אשת לפידות הנביאה ,ברק בן אבינועם השופט, יעל אשת חבר הרוצחת, סיסרא המצביא וגם אם סיסרא -כוכבי תרבות

פרק נוסף בסדרת רשימות שלי על גיבורי התנ"ך וההיסטוריה היהודית בספרות בקולנוע בטלויזיה ובתרבות בכלל.
והפעם האישה החזקה ביותר בתנ"ך כולו דבורה אשת לפידות הנביאה והמנהיגה וגם יעל אשת חבר הקטלנית שחיסלה את מצביא האוייב סיסרא ,וברק בן אבינועם השופט ,גבורי היצירה הספרותית הקדומה ביותר בשפה העברית "שירת דבורה" וכל גילגוליהם בספרות היפה ברומן ובשירה ,בקולנוע ובטלויזיה:

קטגוריות
קומיקס

גם אמנון במתנדבים סיפור קומיקס על ימי דבורה הנביאה מאת יעקב אשמן ודוש

פניכם סיפור קומיקס קלאסי ודי יחיד במינו שכתב יעקב אשמן וצייר הקריקטוריסט המפורסם דוש הוא קריאל גרדוש יוצרו של "שרוליק". 

 זהו סיפור על ילד בימי השופטים המשתתף במלחמה נגד המצביא הכנעני סיסרא בתקופת מאבקם של דבורה הנביאה וברק בן אבינועם בכנענים בעיר הכנענית חצור, והוא תורם תרומה חשובה לניצחון עם ישראל.
סיפור היסטורי זה היה יחיד במינו ב"הארץ שלנו" והוא גם יחיד במינו ביצירתו של דוש.והנה הוא לראשונהמזה עשרות רבות של שנים.