web analytics
קטגוריות
היסטוריה

בבוקר לח בשנת תרל"ח -המלחמות על "הבלדה על יואל משה סלומון "

סקירה על הפזמון המפורסם של יורם טהר לב שמתאר את הקמתה של פתח תקווה ועל האמת ההיסטורית שמאחוריו שעליה יש גרסאות שונות.