web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

הגבירה  בנבנידה  אברבנאל והגבירה  גרציה מנדס-נשיא :    ידידות או אויבות בנפש?

האם היו שתי הנשים היהודיות העשירות והמשפיעות ביותר בהיסטוריה שחיו בשכנות  בעיר בולוניה  ידידות טובות או אויבות בנפש? 
שכנתה ויריבתה הגדולה של דונה גרציה מנדס נשיא שביטאה גישה פוליטית שונה לגמרי איך להציל את היהודים בעולם לא זכתה לאותה תהודה היסטורית.
בניגוד לדמותה הידועה של המנהיגה היהודייה גרציה נשיא מנדס, מעטים מכירים את בנבנידה אברבנאל. בנקאית ומיסטיקנית, שהייתה לא פחות עשירה ובעלת השפעה ממי שאולי הייתה יריבתה,אבל דמותה מוסתרת ומושכחת בידי משמרי זכרה של הדונה השניה. ספר חדש מנסה לתקן זאת .