web analytics
קטגוריות
ספרות ילדים ספרות יפה ספרות פופולארית תרבות

גרמנית וישראלית

בימים אלו לאור מחאות הציבור נאסרה שוב השמעת המוזיקה של המלחין הגרמני וגנר באונ' תל אביב .ורק לפני כמה שבועות בערה ישראל בזעם כתוצאה משיר שכתב  הסופר הגרמני המפורסם מכולם ,חתן פרס נובל גינתר גראס שבו טען שישראל היא זאת שמאיימת על איראן ולא להפך. כל זה מחייב בדיקה מפורטת של מערכת היחסים המסובכת מאוד […]