web analytics
קטגוריות
הרצאות מדע בדיוני

"המוסד " ואני.

יש שני אירגונים שנקראים "המוסד " שבהם אני עוסק בצורות שונות.שניהם שונים מאוד אבל גם מקבילים בצורות משונות. אחד הוא "המוסד למודיעין " שירות הביון הידוע של ישראל שאחד מתפקידיו הוא להעריך המליץ לפני קובעי המדיניות לגבי העתיד לבוא . והשני הוא "המוסד " של אסימוב סדרת המדע הבדיוני הידועה ביותר בכל הזמנים שהיא כנראה […]

קטגוריות
מדע בדיוני

כך הייתה השנה שתהיה :מסע לסיפורים הסרטים התחזיות והנבואות על שנת 2015

כיצד אמורה הייתה להיראות שנת 2015?
למי שנולד במאה שעברה – שנת 2015 היא ״העתיד״. ואכן, מסתבר שהיו לא מעט יצירות מדע בדיוני, בספרות ובקולנוע, שתאריך התרחשותן היה שנת 2015.