web analytics
קטגוריות
קומיקס

מה קרה למושבה הגרינלנדית האבודה? : האי בפסגת העולם – גרסת "הארץ שלנו"

לאיפה בדיוק נעלמה המושבה האיסלנדית בגרינלד במאה החמש עשרה זוהי תעלומה. האם חזרו לאירופה ? ואולי נדדו ליבשת אמריקה ? או למקום אחר ?
חברת וולט דיסני היציעה פתרון לתעלומה בסרט מ-1974 בשם "האי בפסגת העולם שבו התברר שהגרינלנדים שרדו עד לראשית המאה ה-20 באי מרוחק. הנה לפניכם עיבוד לקומיקס של הסרט שפורסם ב"הארץ שלנו " ב-1976.

קטגוריות
קומיקס

מגרינלנד לאמריקה :עלילות אריק האדום והויקינגים בסיפור מצוייר

סיפור קומיקס היסטורי יוצא דופן על הויקינגים הקדומים ומסעותיהם שפורסם בשבועון :"הארץ שלנו "בשבועות שלפני ואחרי מלחמת ששת הימים על המגלה של האי גרינלנד אריק האדום ועל בנו ליף אריקסון שהיה בין המגלים הראשונים של יבשת אמריקה.