web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

"שיין "מאת ג'ק שאפר : גדול המערבונים ?

מהו המערבון הטוב והחשוב ביותר של כל הזמנים ? יש על כך כמובן חילוקי דעות.אבל הקונצנזוס המסתמן הוא שאם אפשר לבחור רק בספר אחד בלבד,אז זהו " "שיין "מאת ג'ק שאפר ,והן בגירסת הספר שלו והן בגירסת הסרט שלו. בכיכובו של אלן לאד.