web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

איש יובל ה-78 :פטירתו של ג'יק ויליאמסון

ב10 בנובמבר 2006 נפטר בגיל 98 הסופר הפעיל הזקן ביותר על כדור הארץ ג'ק ויליאמסון ,אדם שהיה סופר פעיל במשך לא פחות מ77- שנים וספרו האחרון פורסם בשנה שעברה כאשר ויליאמסון היה בן 97 . להלן עדכון של כתבה שהופיעה באתר זה לפני כמה שנים כאשר ליצירתו של ויליאמסון מלאו 75 שנה.   בשנת 2001 זיכה […]