web analytics
קטגוריות
ביטחון וצבא

איך ניצחתי את הישראלים: הגנראל גמאסי מרואיין בידי אהוד יערי

חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים. לציון זה נעלה כאן כמה מאמרים חדשים ופרקי ספרים חשובים שמציגים את הצד המצרי במלחמה.
ונתחיל עם ראיון יוצא דופן עם הגנרל המצרי במלחמה גמאסי . אחד המצרים הבודדים שיכלו לספר בכנות שניצחו את הישראלים. בראיון מקיף כמעט יחיד במינו עם אהוד יערי הוא מספר :
מה הוא חשב על המפקדים הישראליים שעמדו מולו ?