web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

גלקטיקה מכה בשלישית

סקירה על סדרת הטלווזיה הידועה "בטלסטאר גלקטיקה" על גרסאותיה השונות שהראשונה בהן בשנות השבעים קיבלה השראה מהדת המורמונית ,והגירסאות האחרות בכלל לא.