web analytics
קטגוריות
ספרות פנטזיה

חיים ממש נהדרים -סיפור אימה קלאסי על ילד בעל כוחות על מאת ג'רום ביקסבי

סיפור מצמרר במיוחד על ילד בעל כוחות על שמשתמש בהם בכל דרך אפשרית.