web analytics
קטגוריות
גנלוגיה

הגנים של הגאון מווילנה

הגנאלוג חיים פרידמן חקר ומצא דרך בדיקה של הגנים שלי ושל כמה אנשים אחרים במאגר מידע גנטי כי לצאצאי הגאון מווילנה אכן יש גנים יחודיים שבהם מחזיקים גם ראש הממשלה נתניהו וגם נשיא המדינה ריבלין וכי אפשר לזהות את הגנים האלו.