web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

והייתם כאלוהים :אמונות ב"מסע בין כוכבים"

בסדרת הטלביזיה "מסע בין כוכבים" לגילגוליה השונים הופיעו ישויות כמו אלוהיות מרובות לאורך השנים.אבל מיהי הישות האלוהית האמיתית ובעל הפוטנציאל האדיר ביותר בסדרה זאת?

קטגוריות
טלויזיה

"מסע בין כוכבים " : סדרת הטלוויזיה ששינתה את פני העולם המודרני .

סקירה על סדרת הטלוויזיה החשובה והמשפיעה ביותר של כל הזמנים "מסע בין כוכבים".