web analytics
קטגוריות
מדע

האם זה מוסרי וכדאי לבצע ניסויים בבעלי חיים ?

סקירה על ספרה של גילה גת טילמן שבוחן ותוקף את כל הניסויים בבעלי חיים.

קטגוריות
ריגול

גילה גת -טילמן והפצצה הגרעינית האיסלמית

סקירה על ספר של גילה גת טילמון שבו היא מספרת על התנסויותיה עם עולם הטרור והריגול.