web analytics
קטגוריות
קומיקס

צל"ש -סיפור קומיקס על יוחאי בן נון כתב וצייר ג'ו פרדס

סיפור על מבצע סודי ביותר של הפלמ"ח להטבעת ספינות בריטיות שהפריעו למבצעי העפלה בראשית שנות ה-40 וסיפורו של הצל"ש היחיד שקיבל איש חיל הים במלחמת העצמאות יוחאי בן נון.

האם אכן זה התרחש? 

המחבר של הקומיקס הזה ג'ו פרדס טען המדובר במבצע אמיתי סודי ביותר  אם כי שמות  הדמויות שונו.
נ אנשי המבצע  קיבלו עליו צל"ש לאחר קום המדינה.