web analytics
קטגוריות
היסטוריה

נחמיה אשד ומחלקת הל"ה

דודי נחמיה אשד תושב קיבוץ בגוש עציון ב-1948 שנפל בשבי ,היה האיש שאמור היה לקבל את פני אנשי מחלקת הל"ה בגוש עציון. אבל אנשי הל"ה לא הופיעו .הם נהרגו בקרב איום. במכתב ממנו
מאותה ההתקופה שגילתה לאחרונה דודתי הוא מתאר את התחושות של אנשי הישוב כשנודע על נפילת הל"ה.