web analytics
קטגוריות
ספרות ילדים

מסעותיה ונדודיה של גורית אכסלרד

סקירה על חייה ויצירתה של סופרת הילדים הנשכחת אבל האהובה מאוד בחייה גורית אקסלרוד ועל מסעותיה בעולם באסיה ובאפריקה שעליהם כתבה ספרי מסעות ידועים לילדים.

קטגוריות
ארצות ועמים

החליפות של ניגריה -סרטן איזורי מתפשט

סקירה על ניגריה המדינה החזקה והעשירה ביותר באפריקה ששקועה בבעיות פנימיות איומות ובמרד איסלאמי טרוריסטי רצחני המאיים על קיומה.