web analytics
קטגוריות
ביטחון וצבא

אל לב האפלה : האלוף גורודיש הראיון האחרון מאת אדם ברוך וההצגה

לפניכם הראיון האחרון והחשוב והדרמטי ביותר שנתן אי פעם האלוף שמואל גונן "גורודיש" אלוף פיקוד דרום במלחמת יום הכיפורים .שבו הוא מספר על הכל על מלחמת יום הכיפורים על מאבקיו עם משה דיין שנוא נפשו ואריאל שרון ומדוע נמצא בידי ועדת אגרנט כאחד מהאשמים
בכישלון הישראלי בימים הראשונים של המלחמה. על כל זה ועוד הוא מספר מלב האפלה בג'ונגל האפריקני לאדם ברוך.ראיון שהפך לקלאסיקה והומחז להצגה מפורסמת "גורודיש- היום השביעי " בתיאטרון "הקאמרי".