web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

בדידותם של ברואי האדם:ניתוח סיפור המדע הבדיוני ה"הסדן של יופיטר" מאת גרגורי בנפורד וגורדון אקלנד -חיים מזר

  חיים מזר מוכר באתר זה בדרך כלל כמבקר פזמונים.במאמר זה הוא לובש את אחד הכובעים הרבים האחרים שלו כחוקר וכמבקר של יצירות מדע בדיוני. והפעם הוא עוסק בנושא רלבנטי וחשוב מבחינת אתר זה יצירת העוסקות ב"גלמים " מעשה ידי אדם או "שיבוטים" ולשם כך הוא מנתח יצירת מדע בדיוני קדומה את "פרנקנשטיין " של מרי […]