web analytics
קטגוריות
תרבות

מכון הכושר ואני

ככול שחולפות השנים אני מוצא יותר ויותר צורך לבלות במכון כושר. כדי לשמר את בריאותי. והנה סקירה על אחד ממכוני הכושר שלי.