web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

הייתי רוצח המונים נאצי : על "נוטות החסד" מאת ג'ונתן ליטל והפולמוס סביבו

ביקורת על הספר מעורר המחלוקת ביותר שיצא לאור על השואה בחמישים השנים האחרונות . ולמה מעורר מחלוקת ? כי הוא יותר מכל דבר אחר "סטלג" שהוגדל למימדי ענק תחקירניים וספרותיים.