web analytics
קטגוריות
קונסספירציה

פצצת האטום של הגרמנים

האם יש לגרמנים נשק גרעיני לאחר מלחמת העולם השנייה ?
המאמר שכאן ממגזין "מוניטין" טוען שכן ומביא תיאוריה מעניינת בנושא.