web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

המפלצת"המגיפה והדיסטופיות לילדים של ג'ון כריסטופר "

סקירה על סופר המדע הבדיוני למבוגרים ולנוער ג'ון כריסטופר וגם סיפור קצר שלו בעברית "המפלצת"