web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

רציחות המתוקננים : סיפור מדע בדיוני בלשי מאת ג'ון וארלי

הסיפור הבלשי המדעי הבדיוני המצויין הזה מראה שהחקירות מסובכות ביותר יכולות להתרחש גם בעתיד הסופר טכנולוגי הן רק יהיו מסובכות יותר .אבל כישורי הבלש ישארו כתמיד בלתי משתנים גם בעתיד המוזר של הנדסה גנטית.