web analytics
קטגוריות
אמנות יפה היסטוריה

הדיוקן של הגאון מווילנה -זיוף או אמת ?

הדיוקן של הגאון מווילנה הוא לצד דיוקן הרמב"ם הדיוקן המפורסם ביותר בעולם היהודי . הוא נפוץ במליוני עותקים בעולם ובעשרות ואף מאות גירסאות שונות.
אולם נשאלת השאלה האם זהו דיוקן "אותנטי ? שאכן משקף את תווי פניו האמיתיים של הגרא או שזהו דיוקן מזוייף כמו דיוקנאות של מנהיגים יהודים רבים אחרים ?
במאמר אראה שככל הנראה זהו דיוקן אותנטי ואסביר כיצד נוצר.