web analytics
קטגוריות
ארכיאולוגיה ספרות פופולארית

תעמולת בית דוד :סקירה על רומן המתח הארכיאולוגית "חידת מותי " מאת אמנון ז'קונט

  " "חידת מותי " ספרו החדש של אחד מבכירי  סופרי המתח שלנו אמנון ז'קונט, על חיפוש אחרי אבן החושן של הכוהן הגדול ,  הוא כרגיל אצלו ספר מתח מיומן ומהנה ,אלא שהוא צופן בקירבו כמה מסרים שעלולים לההפך לרעילים .   ביקורת על "חידת מותי " מאת אמנון ז'קונט הוצאת כתר 2009 ,356 עמודים. […]

קטגוריות
תנ'ך

רצח נציב יהודה: על גדליהו בן אחיקם

סקירה על יצירות הספרות שהתחברו לאורך הדורות על פרשת רצח גדליהו בן אחיקם המתואם בסיום ספר "מלכים"..