web analytics
קטגוריות
Uncategorized

הרודן המצרי גמאל עבד אל נאצר בספרות העברית

במשך שנים נחשב הרודן המצרי נאצר לסיוט האולטימטיבי של ישראל כשליט הערבי החזק מכולם.להלן תיאור של השינויים שחלו בתדמיתו של נאצר בישראל ובספרות הפופולארית בישראל לילדים. מידיד ובעל ברית אפשרי לאוייב מסוכן.