web analytics
קטגוריות
היסטוריה ספרות פופולארית

האריה של בר כוכבא

מהו המקור של הסיפור המפורסם על האריה של בר כוכבא? והאם יש לו שורשים קדומים עוד בימי קדם ?