web analytics
קטגוריות
גנלוגיה היסטוריה

האם היה בר כוכבא צאצא של בית דויד ?

האם היה בר כוכבא צאצא של דוד המלך ? רבי עקיבא האמין שכן . אבל מדוע ? זה לא ברור . אבל ייתכן שתיאוריה של הסופר וההיסטוריון הצבאי שרגא גפני שופכת אור על הקשר שרבי עקיבא האמין שמצא בין בר כוכבא ובן דויד בן ישי ואבותיו הקדומים המוזכרים בספר בראשית ובמגילת רות .