web analytics
קטגוריות
שירה

הכאב של ברכה רוזנפלד- סקירה על ספר השירה "אימי מציירת" מאת ירון ליבוביץ'

ירון ליבוביץ' מנתח את השירה העמוקה והכואבת של ברכה רוזנפלד.