web analytics
קטגוריות
היסטוריה

גזר דין מוות בחולות -פרשת חיסולו של מנהיג הלח"י אליהו גלעדי בידי עמיתו יצחק שמיר-פרשיה מסתורית מתולדות הלח"י והסרט העלילתי על פי הפרשה

פרשיה מיסתורית בתולדות אירגון הלח"י שימשה כמקור השראה לסרט טלויזיה נשכח אבל מעניין בסוף שנות התשעים : האם יזם ראש אירגון מחתרת וראש ממשלה לעתיד את רציחתו של חברו להנהגה? האם חיסל אותו במו ידיו או שלח אחרים לבצע את החיסול ? ואם כן מה היו הסיבות שלו ?

קטגוריות
היסטוריה

ברוך נאדל אבי נשר והסרט "זעם ותהילה"

סקירה על סרט היסטורי ידוע של אבי נשר "זעם ותהילה " משנת 1984 המתאר בצורה בדיונית מבצע מדהים של הארגון שהפך להיות לח"י שאם היה מצליח היה משנה את פני כל ההיסטוריה הידועה לנו.