web analytics
קטגוריות
טלויזיה

בנסון : השחור רב העוצמה ביותר בטלוויזיה האמריקנית

סקירה על סדרת קומדיה מיוחדת במינה משנות השמונים שהיציגה משרת שחור בבית מושל אמריקני שמתגלה כנבון יותר משאר היושבים בבית ומשפיע עמוקות על הפוליטיקה האמריקנית.