web analytics
קטגוריות
שירה

מלך לפורים-ניתוח השיר של בני ברמן "לא כל יום פורים "-חיים מזר

חיים מזר מנתח פזמון ידוע ששר הזמר בני ברמן "לא כל יום פורים".

קטגוריות
שירה

הליצן העצוב-ניתוח של "שיר הליצן" של בני ברמן

חיים מזר מנתח את שירו של בני ברמן "הליצן".