web analytics
קטגוריות
ספרות יפה

הרצל בבית הקפה

  לרגל יום הרצל החל השנה ב21 באפריל ,הנה רשימה על פיליטון כמעט לא ידוע כיום של  חוזה המדינה  ,המתאר את חייו  כחבר בקבוצה ספרותית של יושבי בית קפה וינאיים ,קבוצת "הכיוון החדש".קבוצה שהיו לה שאיפות פסרותיות תרבותיות ואידיאולוגיות וססמה קליטה :"העתיד הוא שלנו". העתיד  למרבית הצער לא היה שלהם ,אבל קבוצה זאת עדיין מזכירה באופן […]

קטגוריות
ספרות פופולארית

חוזה מדינת היהודים:הרצל כסופר וחוזה

   הופיע באתר "האייל הקורא " חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב , כי כל מעשי בני האדם בחלום יסודם וגם אחריתם –חלום היא.   ….ואילו אם לא תרצו הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא , ואגדה יוסיף להיות.   תיאודור הרצל . אלטונוילנד. ( 1902)   בעת פירסום מאמר זה […]