web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

האקדוחן המקצוען -סדרת "פרגו "

סקירה על סדרת מערבונים מצוינת מסוגה "פרגו " שהופיעה בעברית כחלק מספרי סדרת "רינגו " הידועה בהוצאת "רמדור" אבל הייתה שונה מאוד משאר ספרי הסדרה.בראש ובראשונה כי זאת הייתה סדרצת מערבונים אמריקנית אותנטית שגיבורה היה כפיל של השחקן הידוע לי מרווין ולא כזאת שנכתבה בידי ישראלים .