web analytics
קטגוריות
כללי

מעזה לא יוצא מתוק :ז'קלין כהנוב על רצועת עזה ב-1967

"תושבי עזה אינם עושים דבר כי אין דבר לעשותו בעיר זאת המנמנמת בניוונה מזה מאות שנים " דברי הסבר לצילום שלמטה מעזה 1967. תושב עזה יושן באמצע היום .1967. ז'קלין כהנוב הייתה מסאית ידועה שכיום מוערכת מאוד בגלל תפיסתה האידיאולוגית של חיזוק זהויות שונות במרחב הישראלי. בשנת 1967 היא כתבה באופן קבוע בשבועון צה"ל " […]