web analytics
קטגוריות
תנ'ך

המכשף בלעם-חיים מזר

מי ומה היה בלעם החוזה שניסה לקלל ובאמת בירך את בני ישראל במדבר ? האם המדובר בסיפור מאוחר מאוד מימי האימפריה האשורית ? חיים מזר מנסה לפתור את התעלומה.