web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

באבא יאגה ונאנו טכנולוגיה -רוסיה העתיקה נוסח העתיד הרחוק:סקירה על "בלארוס " של לי הוגן

סקירה על שני ספרי מדע בדיוני המתרחשים בכוכב לכת דמוי רוסיה העתיקה בעתיד הרחוק.