web analytics
קטגוריות
היסטוריה תנ'ך

מדוד בן ישי ועד דוד בן גוריון -40 שנות בית התנ"ך

סקירה על אחד המוזיאונים המיוחדים ביותר של העיר תל אביב מוזיאון בית התנ"ך בבית שבו הוכרזה מדינת ישראל בידי דוד בן -גוריון.