web analytics
קטגוריות
היסטוריה

ההיסטוריה של בית כנסת "החורבה"-חלק 1 :":שנות המאבק "- מאת ד"ר אריה מורגנשטרן

בשנת 1864 השלים סבו של אביה של סבתי זאב וולפנזון את בנייתו של בית כנסת בשם בית יעקב" שהעם התעקש לקרוא לו בשם "החורבה". בית כנסת שהוא פיקח על בנייתו במשך שנים . בית כנסת זה שהמאמצים לבנותו היו בעלי היסטוריה ארוכה ומסובכת ביותר הפך מיידית לבית הכנסת החשוב ביותר של ארץ ישראל אולי של העולם היהודי כולו . ניתלו בו תקוות משיחיות ממש והוא הפך למעין תחליף לבית המקדש.

בית הכנסת נחרב ב-1948 אך כיום הוא שוחזר בדיוק כפי שנבנה בידי זאב וולפנזון .וב15 למארס יתקים טקס אבן הפינה לכבודו. אולם מאחר ש"החורבה " אינו בית כנסת רגיל בשום צורה אלא המבנה היהודי החשוב ביותר שנבנה בירושלים מאז בית המקדש יש חששות כבדים שהדבר עלול לגרום למהומות קשות מצד הערבים .

אנחנו נדע בשבוע הבא אם הטקס יעבור בשלום או שהוא ישמש כפתיחה לאינטיפדה שלישית.

ולרגל האירוע הדרמטי להלן החלק הראשון של מאמרו המקיף, של חוקר תולדות ארץ ישראל ד"ר אריה מורגנשטרן על ההיסטוריה מסובכת והדרמטית של בית כנסת "בית יעקב " הלא הוא "החורבה ".