web analytics
קטגוריות
שירה

העמדה של עמוס אדלהייט

  המשורר עמוס אדלהייט   …אנו עומדים בעולם חדש. לקראת ארכיטקטורת –יופי חדשה, אוניית הדגל שלנו כבר מקדימה את הזמן. עליכם ללמוד מחדש לקרוא בשפה חדשה. מול המבנים הסמנטיים השגורים והמיושנים, המיועדים להריסה זמן רב, אנו מציבים רעננות, מקוריות ,חידוש. החובה העליונה להרחיב ולשכלל את הלשון (מילים חדשות, צירופים חדשים, מפתיעים נועזים), העיקרון ליצור בכלים […]