web analytics
קטגוריות
היסטוריה

ההיסטוריה הסודית של תיאודורה

  עטיפה של רומן היסטורי פורנוגראפי בהוצאת " מחקרים " ( רמדור) מאמצע שנות השישים. הופיע באתר "בננות "  תיאודורה: "אתה יודע שאני חולה פרוקופיוס …אם כן לא רק הספרים שלך יאריכו ימים ממני גם אתה עצמך . איש לא ימנע ממך לכתוב מה שתכתוב. פרוקופיוס.: אני… תיאודורה: בסתר כמובן . תיאודורה כמות שהיא מלכה […]