web analytics
קטגוריות
ארצות ועמים

החליפות של ניגריה -סרטן איזורי מתפשט

סקירה על ניגריה המדינה החזקה והעשירה ביותר באפריקה ששקועה בבעיות פנימיות איומות ובמרד איסלאמי טרוריסטי רצחני המאיים על קיומה.