web analytics
קטגוריות
תיאטרון ודרמה תרבות

ירושלים הספרדית של פעם : ההצגה "בוסתן ספרדי" מאת יצחק נבון

סקירה על ההצגה מאירכת הימים ביותר בתולדות התיאטרון העברי : בוסתן ספרדי " מאת הנשיא החמישי של מדינת ישראל ,יצחק נבון .מסע בזמן לעולמה של הקהילה היהודית הספרדית בירושלים בראשית המאה -20.