web analytics
קטגוריות
קומיקס

" תולדות המערב הפרוע " סדרת הקומיקס

"תולדות המערב הפרוע " נחשבת בעיני המבינים באיטליה לסדרת המערבונים האיטלקית הטובה שבכולם ,יותר מטקס ויותר מזאגור. היא פורסמה גם בעברית בהוצאת מזרחי.והנה רשימה על סד'רה זאת בתוספת בונוס :סיפור על פגישת גכיבור הסדרה עם ממציא אקדח הקולט ,האקדח היעיל והמסוכן ביותר של המערב הפרוע.