web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

והייתם כאלוהים :אמונות ב"מסע בין כוכבים"

בסדרת הטלביזיה "מסע בין כוכבים" לגילגוליה השונים הופיעו ישויות כמו אלוהיות מרובות לאורך השנים.אבל מיהי הישות האלוהית האמיתית ובעל הפוטנציאל האדיר ביותר בסדרה זאת?