web analytics
קטגוריות
איורים ספרות פופולארית קומיקס

אשר עין -דור דיקשטיין :הקומיקסאי הבולט בישראל של שנות השישים

אשר דיקשטיין היה בשנות השישים ובראשית שנות השבעים ,המלך הבלתי מעורער של האמנות הפופולארית בישראל..ואז הוא נעלם .וחזר בתשובה והפך לחסיד ויצר את עולם הקומיקס החרדי שמשגשג היום.